” عقل تکرار را نمی پذیرد ، اما احساس آری
طبیعت نیز دوستدار تکرار است
طبیعت را ساخته اند از تکرار 
تکرار بهار مبارک باد “

ضمن تبریک و شادباش فرا رسیدن سال نو خدمت تمامی کارآفرینان و فعالان عرصه اقتصاد آرزوی قلبی ما در ” استارت آپ ۱۰ ” شکوفایی و رونق اقتصادی کشور بوده که در کنار آن اشتغال و رفاه را برای هموطنان عزیز به همراه خواهد داشت.

درک صحیح از شرایط اقتصادی روز جامعه و تلاش برای بهبود وضعیت موجود ، چالشی است همیشگی برای کارآفرینان و پیشتازان عرصه اقتصادی کشور تا در کنار توجه به کسب و کار خود به دنبال رونق در تولید خدمات خود باشند و احترام مردمان سرزمین خود بدست آورند.

رونق تولید خدمات ، چالش سال نو

رونق تولید خدمات همسو با تغییر در نحوه ارائه آن است ، ارائه ای مطلوب و مورد قبول مشتریان و استفاده کنندگان از آن ، امید است در سال جدید توجه بیش از پیش به خواسته های عموم مردم جایگاه ویژه ای در طراحی و ایده پردازی کسب و کارهای جدید باشد.

اگریتن ، اکوسیستم کشاورزی ایران ” رونق تولید خدمات برای احیای کشاورزی ایران است.