استفاده از انرژی خورشیدی برای مصارف خانگی

تامین انرژی پایدار برای زندگی وابسته به فناوری امروزه یکی از مسائل مهم تامین کنندگان حوزه انرژی است و با توجه به مشکلات متعدد روش های قدیمی تولید انرژی برق ، استفاده از روش های جدید و بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر رو به گسترش است.

استفاده از انرژی خورشیدی در خانه و تامین انرژی مورد نیاز محل سکونت از این انرژی پاک و در دسترس در کشورهای پیشرفته دنیا چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته و پروژه های بزرگ و گسترده ای در دنیا به اجرا درآمده است.در کشورمان ایران نیز شاهد گسترش استفاده از این نوع انرژی هستیم و یکی از نمونه های موفق آن آبگرمکن های خورشیدی است که در اکثر نقاط ایران و در مناطق محروم از سیستم های انتقال برق توانسته کارآیی خود را به اثبات رساند.

استفاده از انرژی خورشیدی در برای مصارف خانگی مورد توجه شرکت های ارائه دهنده تجهیزات دریافت و ذخیره سازی انرژی خورشیدی قرار گرفته است و صاحبان منازل مسکونی می توانند با توجه به مصرف و وسایل برقی خود از بسته های متنوع ارائه شده توسط اینگونه شرکت ها استفاده نمایند.

کاهش هزینه های خانوار ، دسترسی به انرژی پایدار ، کمک به کاهش آلودگی محیط زیست و … از جمله ویژگی های استفاده از انرژی های تجدید پذیر نظیر انرژی خورشیدی است.