ارائه سرویس و خدمات شهری با بهره گیری از انرژی خورشیدی یکی از پرکاربردترین شیوه های استفاده از انرژی خورشیدی در کشورهای پیشرفته دنیاست.ظهور فناوری های جدید سیستم های حمل و نقل و سرویس های خدماتی و ارتباطی موجود در شهرهای الکترونیک لزوم دسترسی به یک منبع پایدار انرژی را ضروری ساخته است.انرژی خورشیدی با دسترسی آسان و انتخاب های چند گانه در مصرف می تواند در آینده پاسخگوی نیاز این حوزه از خدمات و سرویس ها گردد.

مصارف شهری انرژی خورشیدی دارای تنوع و گستردگی فراوانی است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  • استندهای سرویس دهنده خدمات ارتباطی
  • استندهای پایه شارژ برای تلفن های همراه و گجت های هوشمند
  • استندهای شارژ دوچرخه های الکتریکی و خودرو های برقی
  • صندلی های هوشمند خورشیدی برای مطالعه و استراحت
  • پارکینگ های مسقف هوشمند برای پارک خودرو
  • حمل و نقل شهری هوشمند
  • پایانه های هوشمند مسافربری
  • چراغ های راهنمایی و رانندگی و روشنایی شهری
  • و …

این نوشته برای شماست : راهکارهای استفاده از انرژی خورشیدی ، مصارف خانگی

راهکارهای استفاده از انرژی خورشیدی ، مصارف شهری

مطمئنا و با سرعت رشد فناوری و تکنولوژی و ورود آن به زندگی بشر در سال آتی ، مصارف شهری انرژی خورشیدی برای تامین و داشتن انرژی پایدار ، ارزان قیمت و پاک یکی از ضروریات خواهد بود ، زمانیکه حمل و نقل ، خدمات و سرویس های شهری ، ارتباطات و دیگر نیازهای مردم شکل تازه ای به خود خواهد گرفت.

این نوشته برای شماست : راهکارهای استفاده از انرژی خورشیدی ، سرآغاز