برای خلاقیت تعریف های متعددی بیان شده است ولی در یک تعریف کلی می توان گفت خلاقیت ، دید دقیق و خلق چیزهای شگفت انگیز از منابع عادی است.

ایده پردازی و طراحی محصولات جدید از مواد بازیافتی و درآمیختن آن با هنر ، نگاهی است تازه برای کسب و کاری جدید که می تواند در کنار استفاده مجدد از منابع قابل استفاده بازیافتی ، ارزش افزوده نیز برای صاحبان آن به همراه داشته باشد.

ایده کسب و کار تازه از جنس بازیافت با ترکیب مواد بازیافتی با سایر مواد در دسترس و تغییر در شکل و ظاهر این مواد می تواند به طراحی و تولید تزئینات شهری و خانگی منجر گردد که در کنار استفاده مجدد از منابع تجدید پذیر به زیبایی و آراستگی محیط خانه و شهرهای امروزی نیز کمک نماید.

اینکونه ساخته ها نه تنها از مواد بازیافتی دور ریز بلکه از اضافه های تولیدات کارخانه ها نیز می تواند تولید گردد.

کسب و کار تازه از جنس بازیافت

خوشبختانه در چند سال گذشته ، طراحی و تولید اینگونه ساخته ها با الهام از هنرهای معاصر جدید توانسته جلوه ای جدید به خانه و شهرهای ما دهد و امید است با تقویت و تشویق اینگونه از فعالیت ها به فکر تجاری سازی و صادرات این نو از تولیدات باشیم.

ترکیبی نو برای ساخت و خلاقیت از جنس سیمان ” دست ساخته های از جنس سیمان ”