شروع یک استارت آپ ، ارزیابی کسب و کار

ارزیابی کسب و کار فرآیند تعیین ارزش اقتصادی یک کسب و کار است.ارزیابی کسب و کار می تواند برای تعیین ارزش منصفانه یک کسب و کار به دلایل مختلف از جمله ارزش فروش در بازار ، سهم شرکا و … مورد استفاده قرار گیرد.

روش های مختلفی برای ارزیابی یک کسب و کار وجود دارد که ما در ادامه به سه روش اشاره خواهیم کرد

  • رویکرد مبتنی بر دارایی موجود
  • رویکرد مبتنی بر ارزش کسب و کار
  • رویکرد مبتنی بر ارزش بازار

تعیین موقعیت و جایگاه فعلی کسب و کار زمانی که یک کسب و کار پس از پشت سر گذاشتن چالش های پیش رو به موفقیت دست می یابد و همچنین بررسی شرایط موجود و ارزش های خلق شده می تواند الگوی مناسبی برای اهداف پیش رو باشد.

بی شک یکی از اقدامات اساسی کارآفرینان موفق خود ارزیابی و کنترل تمامی شرایط محیط کسب و کار خویش است.ارزیابی های مستمر و برنامه ریزی شده برای بخش های مختلف یک استارت آپ می تواند ویژگی ها و شرایط منحصر به فردی را برای ادامه مسیر و کسب مزیت رقابتی به وجود آورد.کسب جایگاه و موفقیت در بازار با پایبندی به اصول اولیه برای کارآفرینان هوشمند دور از ذهن نیست.