شروع یک استارت آپ ، استراتژی رشد

در یکی از تعریف های استراتژی آمده است ، “استراتژی به دست آوردن سهم بیشتر در بازار است حتی با هزینه اندک و دارای چهار راهبرد اصلی است که عبارتند از : تنوع ، توسعه محصول ، نفوذ در بازار و توسعه بازار هدف”.

هر کسب و کار بسته به نوع و اندازه خود دارای استراتژی رشد و اهداف از پیش تعیین شده است که این استراتژی همسو با تفکرات و اهداف از پیش تعیین شده مالکان آن می باشد.ما در ادامه به هشت فاکتور برای رشد کسب و کارهای نوپا اشاره خواهیم کرد

  • شناسایی مشتریان ایده آل و بازار هدف
  • طراحی و پیاده سازی مدل کسب و کار
  • تمرکز بر توانایی و قدرت های فردی
  • دنبال کردن مدل رشد پایدار و با ثبات
  • تسلط بر تمامی اقدامات و فعالیت های انجام شده
  • ترسیم مقیاس های عمودی و افقی کسب و کار
  • سرمایه گذاری بر روی ایده و فناوری های تازه
  • پیگیری ، تمایل به پیشرفت و تکرار موفقیت