اولین گام در هدف گذاری شروع یک کسب و کار تازه ، انتخاب بازار هدف شما است.این مسلما یکی از مهمترین نکات در طراحی و فروش محصول و خدمات شماست زیرا در صورتیکه تولیدات شما خریدار نداشته باشد ، کسب و کار شما هم پایدار نخواهد ماند.

اگر محصول یا سرویس شما مشکلی را حل می کند ، روشن است که شما باید سعی کنید افرادی را که با این مشکل مواجه هستند را به عنوان خریداران کالا و خدمات خود انتخاب کنید ، در غیر این صورت ، فقط به دنبال افرادی هستید که فکر می کنید نیازمند تولیدات شما هستند و با این فرض غلط راه به جایی نخواهید برد.

اگر به درستی یک بازار هدف را انتخاب نکنید ، هیچکدام از افرادی که برای آنها تبلیغ می کنید جذب شما نخواهند شد و این به علت عدم علاقه آنها به محصولات و خدمات شما است و در مقابل ، اگر به درستی هدف گذاری کنید و مشتریان هدف را مورد توجه قرار دهید بهترین نتایج ممکن را از کمپین های بازاریابی خود خواهید برد.در صورتیکه تولیدات و خدمات شما به اندازه کافی در دسترس نیست ، هزینه تبلیغات خود را کاهش داده و با نگاهی به عملکرد فروش خود ، مشخص کنید که چه گروهی بیشترین خریدار محصولات شماست و تولیدات خود را به این گروه عرضه نمایید.

به طور خلاصه ، هدف گذاری فرآیند انتخاب گروهی از افرادی است که شما فکر می کنید به احتمال زیاد به مشتریان ( بازار هدف ) تبدیل می شوند و اطمینان دارید که تبلیغات و پیام های شما را دریافت خواهند کرد.

شروع یک کسب و کار ، هدف گذاری