” استارت آپ ” واژه ای برای شروع در هر زمان و مکان ، اما این واژه پر طرفدار امروز چگونه به دنیای کسب و کار وارد شد و چطور توانست تمامی فعالیت های تجاری و کسب و کارهای گذشته را تحت تأثیر خود قرار دهد.

استارت آپ همواره با کلید واژه های نظیر نوآوری ، دانش ، تکنولوژی ، خلاقیت ، تغییر و … همراه بوده و استفاده از همزمان این قابلیت ها توانسته این واژه را به حدی در دنیای امروز پر رنگ نماید که در بیشتر فعالیت ها و حوزه های زندگی انسان وارد شود و بسیاری می گویند ؛ استارت آپ و دیگر هیچ.

اما به واقع این طور نیست ، درک صحیح از نیاز و شاید اصلاح یک گام اضافه در تولید یک محصول و یا ارائه بهتر یک سرویس می تواند معجزه ای کند و شاید دیگر نیاز به خلق و ایده پردازی یک استارت آپ نباشد.

مهم پاسخ به نیاز و رفع کاستی های موجود است.

استارت آپ و دیگر هیچ

گفتنی است ورود استارت آپ ها به حوزه های مختلف سرویس و خدمات و استفاده از تخصص ، دانش و فناوری توانسته مشکلات و کمبودهای زیادی را در زندگی مردم کاهش و موجب بهبود و ارتقاء کیفیت آن شود. امید است توجه به استارت آپ ها در جهت رفع دغدغه های موجود باشد.

شاید برای شما جالب باشد

گفتگو و دورهمی تازه برای احیای کشاورزی ایران ، ” اگریتن ، استارتاپ اکوسیستم کشاورزی ایران