آموزش کودکان با استفاده از شیوه های نوین آموزشی برای یادگیری و درک بهتر از مفاهیم اولیه و پایه ، امروزه مورد توجه سیستم های آموزشی کشورهای پیشرفته قرار گرفته و بهره مندی از این نوع آموزش می تواند نتایج مطلوب را در آینده برای کودکان به همراه داشته باشد.استارت آپ آموزشی کودکان با استفاده از ابزارها و گجت های پیشرفته نظیر تلفن همراه ، تبلت و … توانایی تصویر سازی ذهنی و ارتباط بیشتر کودکان را با مفاهیم و مطالب آموزشی در سنین کودکی فرآهم نموده و بی شک سبب یادگیری بهتر و عمیق تر مطالب آموزشی شده است.

طراحی نرم افزارهای منطبق با مطالب درسی با قالبی جدید و متفاوت که با ارائه آموزش مفاهیم و مطالب همراه با بازی ، توانایی و خلاقیت کودکان را برای یادگیری و درک بهتر آن افزایش داده و اشتیاق کودکان را برای ادامه یادگیری به همراه خواهد داشت.

بازی و درس برای کودکان ، ایده ای که در ” استارت آپ ۱۰ ” به آن پرداخته خواهد شد.

ایده های استارت آپ 10 ، آموزش کودکان از طریق بازی