موفقیت در کسب و کار در کنار آشنایی با واژگان و اصطلاحات موجود در آن امکان پذیر است ، دانستن و درک کلید واژه های کسب و کار که الفبای ورود به آن می باشد.واژگان استارت آپ نیز الفبای ورود به این حوزه از کارآفرینی است که ما قصد داریم در ” استارت آپ ۱۰ “ به آن بپردازیم.

واژگان استارت آپ ، بساز ـ بسنج ـ بیاموز

اریک رایس ( Eric Ries ) در کتاب ” استارت آپ ناب ” ایده ساخت و اندازه گیری استارت آپ را معرفی و یک چارچوب جهت یادگیری و بازخورد برای تعیین اینکه محصول ، خدمات یا ایده به چه اندازه موثر است و انجام آن به همان اندازه سریع و کم هزینه می باشد ارائه نموده است.

برای آشنایی با واژه استارت آپ بساز ، بسنج و بیاموز ( Build – Measure – Learn ) مراحل زیر را دنبال نمایید.

  • برنامه ریزی کنید ، یاد بگیرید ، اندازه گیری نمایید و بسازید.
  • یک محصول و یا خدمت مؤثر را ایجاد کرده و آن را آزمایش کنید.
  • نتایج را بر اساس فرضیه خود محاسبه کرده و کسب و کار خود را توسعه دهید.
  • نتایج بدست آمده را در خصوص اصلاح عملکرد خود بکار گیرید.
واژگان استارت آپ

جلوگیری از هدر رفت سرمایه و کاهش احتمال شکست از ویژگی های این تکنیک است ، و به شما می آموزد که محصول و یا خدمت شما نیاز مشتریان را در بر می گیرد یا نه.