کشف مشتری به شما کمک می کند تا اولین مشتریان خود را شناسایی کنید و این مهم است ، زیرا تمرکز بر روی اولین مشتریان می تواند درک بهتری را نسبت به نقاط ضعیف به شما نشان دهد و این برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی زمانی امری ضروری خواهد بود.شما می توانید بهترین درآمد را از مشتریان خود داشته باشید و این بهترین هدف برای کسب و کار شما خواهد بود.

واژگان استارت آپ

برای ایده و طرح هایی که بازار نمی پسندد ، زمان نگذارید

کشف مشتری اولین گام در شروع کسب و کار شماست ، بدون داشتن بازار هدف و مشتری کسب و کار شما هرچه که باشد محکوم به شکست خواهد بود.طرح و ایده پردازی بازار پسند و متناسب با نیاز مشتریان مسیری است برای دستبابی به موفقیت و پیشرفت.

شناسایی مشتریان بالقوه و هدف‌گذاری دقیق برای جذب آن‌ها ، از جمله اقداماتی است که کارآفرینان موفق و پیشرو همواره به آن توجه می نمایند و بی شک توجه به مشتریان و برآورده سازی نیاز آنها اولین اصل در راه اندازی یک کسب و کار است.