کشت ایده ، در این دومین مرحله از شروع یک کسب و کار نوپا ( استارت آپ ) حداکثر زمان خود را برای کسب دانش و اطلاعات اختصاص دهید و ذهن خود را پرورش دهید.منابع نوشتاری نظیر کتاب‌ ها ، مقالات و تجربیات کارآفرینان موفق ، استفاده از نرم افزار ها و همچنین شرکت در کارگاه‌ های آموزشی کمک شایانی به شما برای پرورش و رشد کسب و کار نوپایتان خواهد کرد.

اقداماتی که در این مرحله می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از :

  • نیازسنجی :علت وجودی یک استارت آپ ، رفع مشکلات و موانع موجود در زندگی افراد جامعه است ، شناسایی این نیازها و پرداخت به آن هدف اصلی یک کسب و کار نوپا است.
  • شناخت رقبا :درک صحیح از بازار هدف و داشتن شناخت کامل از رقبا برای کسب جایگاه موفق یکی از اقداماتی است که در سایه توجه به آن امکان رقابت و جذب سرمایه حاصل خواهد شد.
  • تحلیل بازار :داشتن اطلاعات دقیق و تصویری روشن از بازار و نیاز مصرف کنندگان ، کمک شایانی به دست یابی به سلیقه و نیاز مشتریان به شما خواهد داد.
واژگان استارت آپ ، کشت ایده

توجه به موارد اشاره شده در بالا می تواند شروع یک کسب و کار نوپا و پیاده سازی موفق آن را به همراه داشته باشد و ریسک سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران کاهش دهد.

دیگر واژگان استارت آپ در “ استارت آپ ۱۰