خرید محصولات و خدمات صرفاً به جهت تبلیغات و علاقه مشتریان صورت نمی پذیرد بلکه رفع مشکل و نیاز ایشان دلیل استقبال از کالا و خدمات ارائه شده توسط شما خواهد بود.مشتریان هستند که تشخیص می دهند کدام محصول و یا خدمت دارای ارزش است و بر اساس شرایط موجود تصمیم به استفاده و یا عدم استفاده از آن را می گیرند.ایده پردازی و طراحی یک کسب و کار جدید تنها زمانی موفق خواهد بود که بر با برطرف کردن نیازها و مشکلات مشتریان بتواند با کاهش زمان و هزینه کالا و خدمات را در اختیار ایشان قرار داده و موجب خرسندی و جلب رضایت ایشان گردد.داشتن مدل کسب و کار در خلق ارزش برای مشتریان یکی از مهمترین عوامل کسب موفقیت یک استارت آپ جدید است.

مشتری مداری و جلب رضایت مشتری

یکی از مشکلات عمده استارت آپ ها  ” شروع با پیش فرض غلط و اشتباه است ” ، پیش داوری که موجب می شود ایده پردازی بر اساس نیازها و تجریبات شخصی کارآفرینان تازه کار صورت پذیرد و توجه به مشتری به عنوان رکن اساسی و علت وجودی یک کسب و کار نادیده گرفته شود.شکست و عدم موفقیت این چنین کسب و کارهایی قبل از پیاده سازی و اجرا قابل پیش بینی خواهد بود زیرا بر اساس نیازها و خواسته های مشتریان شکل نگرفته و از دید ایشان کاربردی و با ارزش نیست.

مشتری مداری و کسب رضایت مشتری تنها و تنها هدفی است که برای ارائه کالا و خدمات جدید می بایست مورد توجه قرار گیرد چون تا مشتری برای کالا و خدمات شما وجود نداشته باشد ، شما هم نخواهید بود.کسب و کارهای مشتری محور با درک صحیح از مشتریان خود نه تنها جایگاه خود را به صورت مستمر در بین مصرف کنندگان کالا و خدمات خود افزایش می دهند بلکه می تواند با ایجاد حس نیاز به کالا و خدمات خود وفاداری مشتریان خود را نیز به دست آورده و مشتریان جدید را هم به دریافت کالا و خدمات خود ترغیب نمایند.