کار گروهی با نرم افزاری یکپارچه

موفقیت در یک کسب و کار نوپا به عوامل بسیاری بستگی دارد که انجام کار گروهی و مدیریت آن یکی از مهمترین شاخص های موفقیت خواهد بود.

استفاده از فناوری و نرم افزارهای مدیریت استارت آپ ها امروزه به یکی از ابزار کلیدی موفقیت تبدیل شده ، راه حلی مدرن برای شکوفایی و پیشرفت.

پلتفرم  Slack در سال ۲۰۱۴ راه اندازی و به یکی از موفق ترین نرم افزارهای مدیریتی برای هم کاری اعضای تیم استارت آپ ها در سرتاسر جهان مبدل شده است.

از ویژگی های این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • طراحی شده بر پایه کار گروهی
  • برقراری ارتباطی ساده میان اعضای گروه کاری
  • کمک برای پیدا کردن همه پاسخ های مورد نیاز
  • امکان گردش کاری ساده میان اعضای گروه کاری
  • قابلیت پیاده سازی و اجرا در شرکت ها و سازمان های بزرگ و کوچک

کار گروهی و به اشتراک گذاشتن تخصص های متنوع یکی از نیازهای اساسی هر کسب و کار جدید است ، نیازی که اینگونه نرم افزارها می تواند پاسخگوی آن باشد.