در دنیای پزشکی امروز ، فناوری و استفاده از تکنولوژی در ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی و داروهای مصرفی کارکردی فراتر از تشخیص بیماری را داشته و در حقیقت فناوری در علم پزشکی از مرحله تشخیص بیماری به مرحله درمان بیماران ورود کرده است.

استفاده از دریچه های مصنوعی در درمان نارسایی های قلبی یکی از کاربردها می باشد و به طور کلی می توان گفت که کاربرد فناوری در پزشکی از مرحله تشخیص گذر کرده و امروزه کاربرد درمانی آن بیشتر به چشم می خورد.

دستگاه های اعلام وضعیت بیمار که با دادن هشدار و به صدا درآمدن زنگ شرایط بیماران را به اطلاعات پزشکان می رسانند نسل اول استفاده از فناوری در علم پزشکی بوده اند ، ورود اینترنت به دنیای پزشکی و استفاده از آن در جراحی از راه دور و یا ساخت ابزاری کوچک برای ورود به بدن انسان از دیگر کاربردهای فناوری در علم پزشکی است.

فناوری در پزشکی

استفاده از فناوری نانو و همچنین فناوری هسته ای در تشخیص و درمان بیماری ها ، یکی از پرکاربردترین شیوه های درمانی در دنیا است که با تمرکز بر مرکز بیماری توانسته نتایج مطلوبی را جهت درمان قطعی بیماران ارائه نماید.تولید و طراحی تجهیزات پزشکی و داروهای جدید از دیگر کاربردهای فناوری در پزشکی است که در آینده نزدیک اشکال مختلف آن جهت درمان بیماران به دنیا عرضه خواهد شد.