استارتاپ ویکند ، خلاقانه ای سه روزه

با واژه استارتاپ ویکند و کارکردهای آن در دنیای کسب و کار پیشرفته این روزها آشنا هستید ، تلاش سه روزی برای پیاده سازی و اجرای طرح و ایده های خلاقانه که کارآفرینان و صاحبان ایده تازه وارد در کنار سرمایه گذاران ریسک پذیر و کارشناسان حوزه کسب و کار در در این گردهمای برای تحقق کسب و کارهای نوپا و جدید در تکاپو بوده و نتیجه آن ظهور خدمات و سرویس هایی است که زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

برای آشنایی بیشتر با رویداد استارتاپ ویکند

مقاله ما با عنوان

استارتاپ ویکند ، خلاقانه ای سه روزهرا مطاله نمایید

استارت آپ های آخر هفته و شروع یک کسب و کار خانگی با اتکا به

  • تخصص و مهارت های فردی
  • الگو قراردادن پیشینه تجارت خانوادگی
  • کسب اطلاعات لازم در خصوص راه اندازی یک کسب و کار جدید
  • مشاوره با افراد باتجربه و موفق
  • توجه به نیاز موجود در بازار
  • بررسی کسب و کارهای نوظهور در کشورهای دیگر
  • و داشتن انگیزه ، شور و هیجان

دور از دسترس نخواهد بود.کسب و کار شخصی ، تحقق رویای است که طعم شیرین کارآفرینی و موفقیت را در شما زنده خواهد کرد.

استارت آپ های آخر هفته ، کم هزینه و مطمئن