فرهنگ پر بار و غنی مردمان ایران زمین پر است از واژه های مانند مهربانی ، بخشش ، اهدا و … که نمونه های مختلفی از آن را در طول این سال ها تجربه کرده ایم و در روزهای پایان سال نیز این فرهنگ همدلی و مهرورزی بیشتر به چشم می خورد.دهش یار ، ایده ای است برای اهدای تخصص ، دانش و مشارکت در به بار نشستن پروژه ها و فعالیت هایی که عموم مردم از آن استفاده می کنند و این همان انجام کار خیر است.

دهش یار ، ایده ای برای کار خیر ، استارت آپ خیریه

  • راه اندازی سامانه ای برای معرفی پروژه ها و فعالیت های خیریه
  • امکان ثبت نام متخصصان و افراد علاقه مند به انجام کار خیر
  • تعریف وظیفه های و تخصص های مورد نیاز در پروژه ها
  • امکان ارسال درخواست برای پیوستن به پروژه ها توسط متخصصین
  • برنامه ریزی انجام فعالیت ها بر اساس زمان بندی مشخص
  • انجام وظایف و فعالیت های تعریف شده توسط متخصصین
  • اتمام کار و رونمایی از پروژه

انجام فعالیت های خیریه و در اختیار قراردادن دانش و تخصص برای انجام آن ، مشارکتی است برای داشتن جامعه بهتری ، اهدایی از جنس تخصص برای داشتن احساس خوب و گره کشودن از مشکلات و کاستی های موجود در جامعه.

انجام کار خیر ، خیریت به همراه خواهد داشت.

دهش یار ، ایده استارت آپ خیریه