دو عامل اصلی در حفظ سلامت بدن ، میزان فعالیت بدنی و مواد غذایی مصرفی روزانه است که ایجاد توازن در این دو عامل می تواند سلامتی و شادابی را برای انسان به ارمغان آورد.

آیا تاکنون میزان انرژی و کالری دریافتی از مواد غذایی که به صورت روزانه مصرف می کنید را اندازه گیری کرده اید و آیا میزان فعالیت بدنی انجام شده در طول یک روز خود را برآورد نموده اید ؟

لزوم توجه به رژیم غذایی و انجام فعالیت های متناسب بدنی را چگونه اندازه گیری و ارزیابی می نمایید ؟

آیا این کار به صورت روزانه و مستمر کار ساده ای است !!!

کنترل سلامتی با مدیریت خوردنی ها

داشتن اطلاعات این سه گروه از عوامل می تواند در حفظ سلامت بدن و جلوگیری از بیماری کمک نماید :

  • میزان فعالیت بدنی
  • میزان مصرف مواد غذایی
  • کالری و انرژی دریافتی از مواد غذایی مصرفی

ایده استارتاپ سلامتی بر پایه این سه عامل که با طراحی و پیاده سازی یک نرم افزار در تلفن های همراه هوشمند بتواند به افراد در افزایش سلامتی و بهبود شرایط بدنی کمک نماید و با در دسترس قراردادن اطلاعات مربوط به مواد غذایی ( بانک ارزش غذایی ) یک رژیم مناسب غذایی را در اختیار استفاده کنندگان از این نرم افزار قرار دهد.